اخبار

تامین مالی جمعی، وقف فناورانه، آبادیران
16 خرداد 1403

انعقاد توافق‌نامه با سه شرکت دانش‌بنیان به منظور آبادانی و پیشرفت

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دبیرخانه برنامه ملی آبادایران در راستای اقدامات خود برای ترویج فرهنگ وقف فناورانه و افزایش مشارکت مردمی در رونق اقتصاد دانش بنیان و همچنین در راستای هم افزایی با نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت کشور و استفاده از ظرفیت سامانه های تامین مالی جمعی خیریه بخش خصوصی، اقدام به عقد توافق نامه با سه شرکت دانش بنیان و فناور فعال در این زمینه کرده است.

این نشست، ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور حمیدرضا شکری، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ، مرشدی، مدیرکل دفتر تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین مدیرعامل سه شرکت قاصدک سامانه، مجمع ترنم صبح سپید عام المنفعه و بنیاد جهادی مهر الرضا (ع) در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.

این سه توافق‌نامه به صورت مستقل با شرکت های دانش بنیان قاصدک سامانه، مجمع ترنم صبح سپید عام‌المنفعه و بنیاد جهادی مهرالرضا (ع) با هدف آبادانی و پیشرفت مناطق کمتر‌ برخوردار با استفاده از توانمندی‌های زیست بوم نوآوری، فناوری و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان، هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌مندی از ظرفیت سامانه‌های تامین‌مالی جمعی در راستای افزایش مشارکت‌های مردمی به امضاء رسید.

حمیدرضا‌ شکری، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد‌ دانش‌بنیان در امر مردمی‌سازی و مدیر برنامه ملی آبادیران به نمایندگی از دفتر مردمی‌سازی و دبیرخانه برنامه ملی آبادیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تامین‌مالی و توسعه سرمایه‌گذاری به نمایندگی از معاونت توسعه مدیریت و جذب‌ سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در این توافق‌نامه ها حضور داشتند و سید محمدعلی سبحانی، مدیرعامل سامانه تامین‌مالی جمعی«سایه»(موسسه دانش‌بنیان‌ مجمع‌ ترنم صبح)، علی ‌حاجوی، مدیر عامل سامانه تامین‌مالی جمعی«بسازیم» (بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) عام المنفعه) و محمدکاظم قنبری، مدیرعامل سامانه تامین‌مالی جمعی«مردمانیم» (شرکت دانش‌بنیان قاصدک سامانه) نماینده این شرکت های دانش بنیان و فناور در این توافق نامه ها بودند.

موضوع این توافق‌نامه، تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، حمایت و اجرای پروژه‌های آبادانی و پیشرفت ‌فناورانه به منظور ایجاد اشتغال پایدار، حل مسائل و رفع چالش‌های مناطق ‌محروم و تکمیل زنجیره ارزش محصولات با بهره‌مندی از ظرفیت‌های سامانه‌های تامین مالی جمعی خیریه بخش خصوصی بود.

از تعهدات دبیرخانه برنامه ملی آبادیران که بر اساس این توافق نامه متکفل می‌شود می‌توان به احصا و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور واجد شرایط برای پاسخگویی طرح‌ها و پروژه‌های آبادانی و پیشرفت، تعامل با نهادهای متولی آبادانی و پیشرفت برای تعریف طرح و پروژه در سامانه های تامین مالی جمعی، تعامل با نهادهای آبادانی و پیشرفت و شرکت‌های بزرگ برای تامین‌مالی پروژه‌ها و ترویج، تبلیغ و اطلاع‌رسانی مفاد این توافق‌نامه اشاره کرد.

همچنین دفتر تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری هم مواردی همچون اولویت‌دهی و تسریع در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات در قالب این توافق‌نامه از طریق نهادهای حاکمیتی، نظارت بر فرآیندهای تامین‌مالی جمعی طرح‌ها و پروژه‌ها در سامانه و کمک به تسهیل در صدور مجوزهای مرتبط با سامانه در تعامل با دستگاه‌های اجرایی مختلف و بخش‌های مختلف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را متعهد شد.

اخذ و بررسی درخواست‌های پیشنهادی متقاضیان تعریف طرح و پروژه در سامانه، معرفی طرح‌های مورد تایید به دبیرخانه برنامه ملی آبادیران برای بررسی و تایید آن، ارائه دسترسی در سامانه به بخش مورد نیاز دبیرخانه برای نظارت بر حسن‌انجام کار، ترویج، تبلیغ و اطلاع‌رسانی مفاد این توافق‌نامه و بسترسازی افزایش مشارکت مردمی و ... هم از تعهدات سامانه های تامین مالی جمعی در این توافقنامه ها بود.

گفتنی است، مدت اعتبار این توافق‌نامه ها از تاریخ انعقاد پنج سال شمسی تعیین شده است.