تامین مالی جمعی، وقف فناورانه، آبادیران

انعقاد توافق‌نامه با سه شرکت دانش‌بنیان به منظور آبادانی و پیشرفت

تامین مالی جمعی

16 خرداد 1403

جزییات
تامین مالی جمعی، وقف فناورانه، آبادیران

مشارکت 50 درصدی کمیته امداد امام خمینی در تامین‌ مالی پروژه‌ها و طرح‌های معطوف به مددجویان

کمیته امداد

16 خرداد 1403

جزییات
تامین مالی جمعی، وقف فناورانه، آبادیران

سامانه تامین مالی جمعی آبادیران، عرصه‌ای برای جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال است

دستیار معاون علمی در امر مردمی سازی

16 خرداد 1403

جزییات
تامین مالی جمعی

وقف فناورانه؛ استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان

وقف فناورانه

16 خرداد 1403

جزییات