درباره ما


سکوی تامین مالی جمعی برنامه ملی آبادیران در نظر دارد با مشارکت فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری و همچنین همدلی و همراهی مردم مهربان کشورمان، به حل معضلات و مشکلات مناطق محروم با تکیه بر توانایی شرکت‌های دانش بنیان، خلاق و فناور بپردازد.