فیلتر
وضعیت پروژه
استان پروژه‌ها
شهرستان پروژه‌ها

تامین 40 دستگاه تبلت ویژه نابینایان کم برخوردار

تامین 40 دستگاه تبلت ویژه نابینایان کم برخوردار

دانش بنیان
تامین تجهیزات
تامین 40 دستگاه تبلت ویژه نابینایان کم برخوردار
103%
جمع شده: 3,296,000,000 تومان
هدف: 3,200,000,000 تومان

اشتراک‌گذاری

شما می‌توانید حمایت خود را با آشنایان به اشتراک بگذارید.